Czytelnikom i użytkownikom Biblioteki Gminnej w Okszowie placówka oferuje:

bogaty księgozbiór (stan na 31 XII 2014r.- 11234 woluminów)- literaturę piękną dla dzieci, młodzieży i dorosłych (w tym lektury i opracowania) oraz księgozbiór niebeletrystyczny z różnych dziedzin wiedzy,
wydawnictwa regionalne (Chełmiana, Lubliniana)
czasopisma (korzystanie na miejscu lub wypożyczanie do domu)- prenumerowane tytuły to: Świerszczyk, Poradnik domowy, Poradnik Bibliotekarza, Wiadomości Wędkarskie, Super Tydzień Chełmski, Nowy Tydzień Chełmski oraz różne tytuły czasopism przynoszone przez naszych czytelników,
Biuletyn Informacyjny Głos Gminy Chełm (komplet wydań)
bezpłatny dostęp do INTERNETU
szkolenia komputerowe dla dorosłych i seniorów prowadzone przez Centrum Szkoleniowo Doradcze w Chełmie.
Biblioteka jako placówka kultury, prowadzi również różne formy pracy kulturalno- oświatowej jak: spotkania autorskie, lekcje biblioteczne, konkursy, zajęcia plastyczno- techniczne, wystawki, gazetki itp.