Napisz do nas!
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej „RODO” informuję, iż w związku z korespondencją prowadzoną drogą elektroniczną z Centrum Bibliotek i Kultury Gminy Chełm Administratorem Danych Osobowych jest Centrum Bibliotek i Kultury Gminy Chełm reprezentowane przez Dyrektora. Adres kontaktowy: 22-105 Okszów, ul. Chełmska 35. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: nr tel. 82 575 02 49 lub adres e-mail: iod@gminachelm.pl. Informacje o uprawnieniach związanych z RODO zamieszczone są na stronie internetowej pod adresem: https://www.cbik-okszow.pl/w zakładce RODO.