Informujemy, że nasza placówka w tym roku bierze udział w akcji społeczno-edukacyjnej ,,Żonkile", która odbędzie się 19 kwietnia z okazji 78. rocznicy powstania w getcie warszawskim. Organizatorem akcji jest Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.
Więcej informacji na stronie:
https://www.polin.pl/pl/akcja-zonkile-2021

Na konkurs wpłynęło 41 prac plastycznych. Autorami portretów kotów są dzieci ze świetlic: Janów, Stare Depułtycze, Depułtycze Królewskie, Okszów, Staw, Nowosiółki, Srebrzyszcze, Weremowice, Horodyszcze, Zawadówka, Zagroda. Przy ocenie brano pod uwagę samodzielność wykonania, zgodność z tematem, zastosowanie różnorodnych technik plastycznych z wykorzystaniem gazety i ogólne wrażenie artystyczne. Nagrody przyznano za zajęcie I, II i III miejsca oraz wyróżnienia w poszczególnych kategoriach  wiekowych: 5-9 lat i 10-14 lat.

Wszystkim dzieciom dziękujemy za udział w konkursie,  laureatom GRATULUJEMY zwycięstwa!