Na konkurs wpłynęło 41 prac plastycznych. Autorami portretów kotów są dzieci ze świetlic: Janów, Stare Depułtycze, Depułtycze Królewskie, Okszów, Staw, Nowosiółki, Srebrzyszcze, Weremowice, Horodyszcze, Zawadówka, Zagroda. Przy ocenie brano pod uwagę samodzielność wykonania, zgodność z tematem, zastosowanie różnorodnych technik plastycznych z wykorzystaniem gazety i ogólne wrażenie artystyczne. Nagrody przyznano za zajęcie I, II i III miejsca oraz wyróżnienia w poszczególnych kategoriach  wiekowych: 5-9 lat i 10-14 lat.

Wszystkim dzieciom dziękujemy za udział w konkursie,  laureatom GRATULUJEMY zwycięstwa!