Zapraszamy dzieci do III etapu akcji ,,Mała Książka Wielki Człowiek". Książki dostępne są w bibliotekach (Okszów, Staw, Strupin Duży, Janów) oraz świetlicach CBiK na terenie Gminy Chełm.

https://www.facebook.com/centrumbibliotekikulturygminychelmokszow/

https://www.facebook.com/malaksiazkawielkiczlowiek/