Drukuj
Kategoria: Biblioteka

Zarządzenie w sprawie wytycznych dotyczących działalności domów, centrów i ośrodków kultury w czasie epidemii COVID -19 z zachowaniem reżimu sanitarnego

Zarządzenie w sprawie wdrażania i stosowania wytycznych dla funkcjonowania bibliotek w trakcje epidemii COVID -19 w Polsce ogłoszonych przez Ministerstwo Rozwoju w konsultacji w GIS z dnia 28.04.2020

 

 

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/ użytkownika zakażenia koronawirusem:

https://www.gov.pl/web/koronawirus

https://www.gov.pl/web/gis

https://www.bn.org.pl/aktualnosci/4035-rekomendacje-bn-dotyczace-funkcjonowania-bibliotek-podczas-epidemii,-stan-na-8-sierpnia-2020-roku.html

https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/wytyczne-dla-branz?page=1&size=10

https://www.gov.pl/web/kultura/domy-centra-i-osrodki-kultury2