Na zaproszenie Centrum Bibliotek i Kultury Gminy Chełm w Okszowie, 21 października 2019 r. z Puław do Filii Bibliotecznej w Stawie (Szkoła Podstawowa w Stawie) przyjechał Zbigniew Masternak: pisarz, reportażysta, dramaturg, autor scenariuszy filmowych, komiksów oraz sportowiec, którego pasją jest piłka nożna i piłka błotna.

„Pierwsze czytanki” oraz „Książką połączeni” to pakiet książek przygotowany przez Instytut Książki dla uczestników akcji czytelniczej „Mała książka – Wielki człowiek” tj. dla dzieci w wieku 3 – 6 lat oraz ich rodziców i opiekunów. Przypominamy, że dzieci oprócz książki otrzymują Kartę Małego Czytelnika, a za każdą wizytę w bibliotece naklejkę poświadczającą wypożyczenie książki. Po zebraniu dziesięciu punktów dziecko będzie uhonorowane specjalną odznaką, a także imiennym dyplomem Małego Czytelnika. Naszym pierwszym odbiorcom książek i kart gratulujemy i życzymy miłej lektury, rodziny z małymi dziećmi zachęcamy i zapraszamy do odwiedzania bibliotek i punktów bibliotecznych celem przyłączenia się do wspólnej zabawy.

W ramach Programu Wieloletniego „ Narodowy  Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w roku 2019, Centrum Bibliotek i Kultury w Okszowie otrzymało dofinansowanie zadania zakupu nowości wydawniczych do bibliotek, ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,  w wysokości 8.375,00 zł. Kwota ta pozwoli na wzbogacenie księgozbiorów naszych bibliotek w Okszowie, Janowie, Stawie i Strupinie Dużym. Zapraszamy !

Od września br. ruszył zapowiadany w czerwcu projekt czytelniczy dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Każdy przedszkolak, który przyjdzie z rodzicem do biblioteki otrzyma prezencie wyprawkę, niezwykłą książkę „Pierwsze czytanki dla…”, dostosowaną pod względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka i  spełniającą najwyższe standardy w projektowaniu pięknych i  mądrych książek dla najmłodszych, przygotowaną specjalnie przez Instytut Książki.

W wyprawce dzieci otrzymają także Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece Mały Czytelnik dostanie naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem, potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. W wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzice i opiekunowie – przygotowana dla nich broszura informacyjna „Książką połączeni, czyli przedszkolak idzie do biblioteki” przypomni o nieocenionej roli czytania w rozwoju ich dziecka oraz o korzyściach wynikających z częstego odwiedzania biblioteki.

Udział w  projekcie mogą wziąć zarówno te dzieci, które są zapisane do biblioteki i korzystają z jej zbiorów jak i te, które swoją przygodę z biblioteką dopiero zaczynają. Więcej informacji w bibliotece i jej filiach. Zapraszamy. Kampania społeczna „Mała książka –wielki człowiek” została dofinansowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju i Czytelnictwa.

Centrum Bibliotek i Kultury Gminy Chełm w Okszowie, było jedną z dziesięciu placówek
w Polsce, które uczestniczyło w tegorocznym projekcie „Lato w teatrze 2019” realizowanym  przez  Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie, Teatr Pinokio w Łodzi oraz lokalne ośrodki kultury. Projekt dofinansowano przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Do realizacji projektu zaprosił nas  Młodzieżowy Dom Kultury w Chełmie.
05 lipca odbyły się warsztaty teatralne dla dzieci zorganizowane i prowadzone przez aktorów. Podsumowaniem zajęć był koncert zespołu „Ładne Kwiatki”. 06 lipca, na boisku ZS CKR w Okszowie, w namiocie cyrkowym odbył się spektakl teatralny, „Piotruś Pan”,  o chłopcu z magicznej krainy Nibylandii. To niecodzienne wydarzenie kulturalne wzbudziło wiele emocji i spotkało się z wielkim aplauzem 300 osobowej widowni. Gromkie brawa i „otwarte buzie dzieci” były wyrazem podziękowania i pełnego podziwu dla występujących aktorów, cyrkowców, muzyków i  wszystkich tych, którzy przyczynili się do powstania tak wspaniałego widowiska w tajemniczej cyrkowej scenerii. Dziękujemy dzieciom za aktywny udział w warsztatach, publiczności za liczną frekwencję.