Drukuj
Kategoria: Biblioteka

Informatorium to miejsce, gdzie każdy czytelnik Naszej Biblioteki może prosić o radę, w jaki sposób szukać potrzebnych materiałów lub informacji na dany temat oraz jak się poruszać po Bibliotece.

Pełniący dyżur pracownicy Naszej Biblioteki ustalają razem z zainteresowanymi zakres i drogę poszukiwań, wskazują odpowiednie źródła bibliograficzne, encyklopedyczne lub słownikowe, kierują do odpowiednich komórek Biblioteki lub do innych, wyspecjalizowanych bibliotek i ośrodków informacji.

Centrum informacyjne Biblioteki (Informatorium) prowadzi następującą działalność:

Informatorium prowadzi Czytelnię Internetową udostępniającą 17 terminali z bezpłatnym dostępem do Internetu.

 

Czytelnia Internetowa oferuje możliwość:

Wyszukiwania internetowe powinny służyć przede wszystkim celom informacyjnym i edukacyjnym, w tym też informacji bibliotecznej i bibliograficznej.